Vloek, een ander woord voor spirituele blokkade

In de volksmond wordt het vloek genoemd, in de spirituele wereld spirituele blokkade. De spirituele blokkade hoort thuis in de categorie emotionele, fysieke en mentale blokkades. Spirituele blokkades kunnen voortkomen uit dit leven, uit een vorig leven, of uit erfenis. In het Westen kennen wij de erfenisblokkade: “Voor eeuwig verbannen of vervloekt”.

De spirituele erfenisblokkade vindt zijn oorsprong rond de achttiende eeuw. Er kwam toen een kentering in de opvatting wie met wie mocht trouwen. Tot daar werd het huwelijksgeluk van dochters en zonen bepaald door families in hechte gemeenschappen. Mocht dochterlief de man van haar leven hebben gevonden, werd de man door haar familie gecontroleerd op zijn geloof. Als die niet overeen kwam met het geloof thuis, kreeg dochter te horen dat er geen religieuze inzegening zou kunnen plaats vinden als haar lief zich niet eerst liet bekeren tot hun geloof. Vervolgens kreeg de jongen in kwestie thuis bij zijn familie te horen dat zijn aanstaande vrouw zich daar diende te bekeren tot hun religie. Zij daar bekeren en hij bij haar thuis, ging niet! Families waren het dan niet eens en zij moest hem dan maar vergeten.

Samenlevingen in hechte gemeenschappen stond onder druk van een waterdicht sociaal controle systeem. Families waren bang met een dochter of zoon om te gaan die een voor God en religie verboden samenleving er op na hield. In hechte gemeenschappen zag de samenleving die kinderen aan als goddelozen en werden ze met families buiten spel gezet. Om er bij te horen werden families gedwongen hun kinderen, als ze zonder religieuze inzegening toch met elkaar omgingen; ‘Voor eeuwig te verbannen uit de familie’.

Zonen en dochters zouden door dit dreigement hun grote liefde loslaten. Tijden veranderden en ruim twee honderd jaar geleden begonnen dochters en zonen steden in te rennen. Steden waren toen al geen hechte gemeenschappen en daar kon men dan samen hokken. Door deze exodus ontstond uiteindelijk het ‘voor het stadhuis trouwen’. Helaas voor al die weglopers kregen ze een spirituele blokkade om hun oren en ook al de generaties kinderen geboren uit deze ‘verboden samenlevingen’. Voor eeuwig verbannen betekent namelijk: ‘Voor eeuwig zal je niet beschermd zijn’. Zodra onze voorouders de steden in trokken na de desastreuze uitspraak van de families ‘voor eeuwig verbannen’ of wel ‘voor eeuwig niet beschermd’, kon de beschermer niet mee. De beschermer hoort echter bij de mens, dus kantelde het tot ellende om mee te kunnen. 

Spirituele blokkade is een gemanipuleerde beschermer

Ieder mens krijgt bij geboorte een ‘beschermer’ mee, een van God gegeven energieveld om ons te beschermen tegen ellende. In de volksmond aangeduid als de ‘beschermengel’. Dit energieveld is via rituelen te kantelen tot ellende, er ontstaat dan een gemanipuleerde beschermer of spirituele blokkade, ook wel vloek genoemd. De functie verandert dan van constructief naar destructief. In plaats van beschermen tegen ellende, creëert het ellende. Niet alleen is de mens dan niet meer beschermd (staat wagenwijd open om ellende op te pakken), de mens wordt bovendien door zijn eigen omgedraaide beschermer van tijd tot tijd aangevallen. Iedere keer als die persoon gelukkig is in relatie tot zichzelf, anderen en werk, zal de blokkade hem of haar er aan herinneren dat hij of zij een verboden vrucht is uit een ooit verboden samenleving. Ieder mens heeft wel een zwakte, een achilleshiel waar de omgedraaide beschermer dan op aanvalt om op den duur klachten te veroorzaken. Iedere keer als die persoon té lang té gelukkig is, in relatie tot zichzelf, anderen en talenten, zal hij of zij door de vervloeking eraan herinnerd worden dat gelukkig worden wel mag, maar gelukkig blijven uit den boze is. In het Westen bestaat er uit kennis- overdracht geen spirituele cultuur meer om de vloek terug te kantelen tot bescherming om zodoende de orde in de families te herstellen. Het is dus van belang om de integriteit van de spirituele kennis te herintroduceren. 

Benieuwd of je last hebt van een vloek?

Klik hieronder om meer te leren over de symptomen.

De symptomen van een vloek