In memoriam: Olof Smit

Na een bewogen leven en een kort, maar voor hem zelf te lang durend ziekbed, is Olof op 21 juni 2019 overleden.

Zijn werk heeft velen een stap verder gebracht op hun zielenpad, hetzij door het lezen van zijn boek Vader Aarde, zijn kruiden of het bijwonen van een lezing/workshop.
 
“Ik heb er nog niet over nagedacht hoe, maar ik ga zeker terugkomen. Ik vind dit leven te leuk hoor. Ik ga zeker weten weer die eigenwijze eikel worden: het leven zelf bepalen. Niet zonder mij. Ik wil meedoen, want mens worden op aarde is wel kicken. Het is belachelijk leuk. Het is bijna te leuk om waar te zijn. We gaan echt de beuk erin gooien.”
 
We zijn ontzettend dankbaar voor alle hartverwarmende reacties die we hebben mogen ontvangen naar aanleiding van het overlijden van Olof. Het was een prachtig afscheid! We willen iedereen die op wat voor manier dan ook een bijdrage heeft geleverd om dit te kunnen realiseren, heel erg bedanken.

Zulema Smit zal het werk van haar vader voortzetten.

Wie was Olof Smit?

In 1992 is Olof Smit door een aantal genezers benaderd om als intermediair een brug te slaan tussen de Afrikaanse traditionele geneeswijze en de Westerse reguliere geneeskunde.

In zijn optiek zou zo een ontdekkingstocht maandenlang gaan duren maar in werkelijkheid werd het een twaalf jaar lange diep Afrikaanse cultuur ervaring.

Met groeiende verbijstering leerde hij de onbegrensde mogelijkheden van de groene dingen in het bos. Wat de westerse mens bomen en planten noemt, is voor de traditionele genezers een diversiteit aan medicinale antwoorden op fysieke, emotionele, mentale en spirituele klachten of ziektebeelden. 

Afrikaanse Medicinale Kennis

Behorend tot het Amazone regenwoudgebied, kent het Surinaamse regenwoud een volmaakte diversiteit aan medicinale planten en een levendige traditionele geneeswijze.
Indiaanse en Afrikaanse stammen die hun oorsprong kennen uit respectievelijk Zuid- Amerika en West-Afrika, zijn de bewoners van dit Surinaamse primaire regenwoud.

De Afrikaanse stamvorming ontstond drie eeuwen geleden uit de eerste plantage- weglopers. Ongetwijfeld is de hang van deze Marons naar hun diepe Afrikaanse traditie de grootste drijfveer geweest van deze gedurfde beslissing. Een gelukkige bijkomstigheid van dit diep menselijke drama is een medicinale kennisoverdracht die door de eeuwen heen een uitgebreide medicijnkast heeft voortgebracht. 

Kennisoverdracht

Het materialisme dringt nu ook dit regenwoud binnen. Jongeren zoeken naar goud, trekken de steden in en negeren de medicinale kennisoverdracht. Bovendien verstoort het desastreuze tempo van de houtkap de harmonie binnen het plantenrijk, waar woudreuzen ideale leefomgevingen zijn voor medicinale planten.

Uit noodzaak willen de genezers nu hun kennis uitdragen naar het Westen in de vorm van een medicinale Amazone regenwoudlijn. Daarmee willen zij de regeringen in Zuid- Amerika overtuigen dat de opbrengsten van een duurzaam gebruik van het regenwoud meer oplevert dan de revenuen van een eenmalige houtkap. 

Spirituele kennis

Binnen de stammen is het van belang naast genezers ook spirituele genezers aan het werk te hebben. Een genezer kent de medicinale planten om die om te zetten tot medicijn en werkt hoofdzakelijk bij klachten die veroorzaakt worden door ongevallen.

Een spiritueel genezer werkt preventief en voorkomt dat iemand ziek word.
Om ziek te worden moet je eerst viraal, bacterieel, emotioneel of anderzijds iets oplopen, na verloop van tijd ontstaat dan de klacht of het ziektebeeld. 

Voorkomen, beter dan genezen

Een spiritueel genezer kan de dag, dat iemand een mogelijk ongemak oploopt, via inspiratie of ingeving weten, dus de diagnose op tijd stellen. M.a.w. voorkomen is beter dan genezen. (Inspiratie is een bezieling die wordt doorgegeven door de ziel, het gevoelsverstand. De ziel krijgt die inspiratie van de Spirit, ook wel God genoemd.) Vervolgens kan hij dan maatregelen nemen om de klacht of de ziekte te voorkomen. 

Hier meer over leren?

Lees het boek van Olof en zijn ervaringen.

Boek bestellen